Matura Rozszerzona

Zakres kursu:
– regularna praca z Zadaniem III arkusza egzaminu ustnego
– rozszerzanie słownictwa w zakresie koniecznym do zdania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
– praca z tekstem
– ćwiczenia na rozumienie ze słuchu
– tworzenie wypowiedzi pisemnych – list formalny, rozprawka, artykuł argumentacyjny
– bardzo dużo ćwiczeń rozwijających znajomość środków językowych w nowej formule egzaminu

Kurs obejmuje 2 semestry po 48 godzin lekcyjnych
Cena 520zł/semestr
Grupy maksymalnie – 12 osób
Brak ukrytych kosztów
Możliwość opłaty w ratach BEZ ZWIĘKSZENIA CENY
I wpłata do 15 października 2017 roku!