Lektor

lektor

mgr Dariusz Pałczyński

Jestem absolwentem Instytutu Anglistyki na Wydziale Filologicznym UŁ.

Już jako student pracowałem jako lektor oraz tłumaczyłem artykuły oraz książki o treści informatycznej i technicznej.

Od 2001 samodzielnie prowadzę kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu maturalnego i egzaminów wstępnych na studia.

W 2005 roku uzyskałem uprawnienia egzaminatora i od tego czasu regularnie biorę udział w pracach komisji maturalnych na egzaminach ustnych z języka angielskiego i w sesjach sprawdzania egzaminów pisemnych.

Od 2009 roku pełnię funkcję egzaminatora weryfikatora.

We wrześniu 2014 nadałem prowadzonym przez siebie kursom nową tożsamość – NOVA ENGLISH.

Prywatnie – mąż, ojciec i… AFOL.